Vì sao Obama nhắc nhỏm đến Phan Châu Trinh trong suốt bài xích phát biểu “chạm quả tim”?

LTS: Trong bài bác phát biểu thắng đánh giá “chạm tới quả tim” mức người Việt Nam, Tổng thống Obama thoả nhắc nhỏm tới “tư tưởng Phan Châu Trinh” như đại diện mức tri mứcc Việt Nam. Vì sao đơn Tổng thống Mỹ như ông Obama lại nhắc nhỏm tới Phan Châu Trinh không trung không trung giả dụ đơn nhà Duy Tân nào là khác và điều đấy gợi bật cho chúng ta điều gì trong suốt bối trưởngnh giờ. VietNamNet có cược thảo luận cùng GS Trần Ngọc Vương xoay quan tiềnh vấn đề pa nào là.

GS Trần Ngọc Vương, Khoa Văn hụic, ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Nhân mùat cung vội

Phóng hòn:Trong bài bác phát biểu trước 4.000 người Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama thoả nhắc nhỏm tới “tư tưởng Phan Châu Trinh” như đơn đại diện mức tinh túy tri mứcc Việt Nam, cùng cùng thơ dại Nguyễn Du và toán hụic Ngô Bảo Châu. Vậy, tư tưởng Phan Châu Trinh có vai trò nuốm nào là trong suốt dòng chảy tư tưởng Việt Nam, bẩm GS?

GS Trần Ngọc Vương: Đầu nuốm kỷ 20, phong ùa tranh đấu cho tầmc lập dân tộc, chủ quyền nhà nác, tiến cỗ từ bỏng lớp tang vách đánh việc cần kíp mà như cỗc lộ mức người đương thời là “lửa xém chân mày”. Thế mà lại, ra thời chấm đấy, từ bỏng lớp trí mứcc mới ở Việt Nam nhỉ có chửa xuất hiện.

Tuy nhiên, những tư tưởng canh tân thực tiễn thoả xuất hiện từ bỏ chót nuốm kỷ 19 ở những trí mứcc to như Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ… Cuộc tranh đấu giữa 2 khuynh hướng canh tân và chôm vốn liếng diễn ra nhút nhát sôi đụng, nhút nhát âm ỉ trong suốt cận suốt nuốm kỷ mức 19 thuật trưởng trước khi có bình diện mức Chủ nghĩa thực dân cho tới khi Chủ nghĩa thực dân hiện hữu tại Việt Nam.

Trong cái sức ép chung là nếu không trung từ bỏ đổi mới thời cái mới ngoài mong muốn sẽ xuất hiện và đả cho cái chủ thể từ bỏng bước bị bại vong, từ bỏ nỗ sứcc súc cỗ tới rõ thể, triều đình nhà Nguyễn thoả chụin lựa cạch tương ứng xử “canh tân thắng chôm vốn liếng”, đơn lối “đổi mới” tiễn chân tính hạnh đối xử phó, chỉ đặng mục đích giữ lại cái cũ. Đây cũng là quá trình mà triều Nguyễn đi từ bỏ “hòa” tới “dãy” trước cược xâm lăng mức thực dân Pháp.

Trong bài bác phát biểu mức tao ra bề 24/5 tại Hà Nội, khi nói đi cuống tác giáo dục Việt – Mỹ và sự vách lập Đại hụic Fulbright ở Việt Nam, Tổng thống Obama nói:

Sinh hòn, hụic giả, nhà nghiên cứu sẽ dồn tập ra chính sách đánh, quản trị và kinh dinh, kỹ thuật và tin hụic, và nghệ thuật, mọi rợ mức từ bỏ thơ dại Nguyễn Du, tới tư tưởng Phan Châu Trinh tới toán hụic Ngô Bảo Châu.

Trong bài bác phát biểu mức tao ra bề 24/5 tại Hà Nội, khi nói đi cuống tác giáo dục Việt – Mỹ và sự vách lập Đại hụic Fulbright ở Việt Nam, Tổng thống Obama nói:

Sinh hòn, hụic giả, nhà nghiên cứu sẽ dồn tập ra chính sách đánh, quản trị và kinh dinh, kỹ thuật và tin hụic, và nghệ thuật, mọi rợ mức từ bỏ thơ dại Nguyễn Du, tới tư tưởng Phan Châu Trinh tới toán hụic Ngô Bảo Châu.

Phong ùa Cần Vương tiếp kiến sau đấy bản tính hạnh nhỉ là đặng duy trì “hồng đồ” mức tổ sư thắng lại. Và cược tranh đấu nào là cũng chóng vánh thất bại cùng những thảm kịch nội cỗ càng ngày đơn to. Câu chuyện mức Phan Văn Bình, cha mức Phan Châu Trinh bản tính hạnh cũng là đơn thảm kịch như chũm.

Phan Văn Bình vốn liếng là đơn võ quan tiền và cũng đi theo tiếng đòi mức phong ùa Cần Vương trong suốt tầmi hát tuồng mức Lê Hiệu ở khu vực Lưỡng Quảng (Quảng Nam, Quảng Ngãi – PV). Tuy nhiên, vì đơn sự việc hiểu lầm, Phan Văn Bình thoả bị chính nghĩa hát tuồng khép cho khuyết điểm đả phản cỗi và giết ảt qua đời trực tính trước bình diện con trai là Phan Châu Trinh khi đấy mới chỉ 13 giai đoạn. Đó là đơn cú sốc to đối xử cùng Phan Châu Trinh.

Đối diện cùng phong ùa Cần Vương văn bằng chính số phận sống mức cha tao, Phan Châu Trinh nhỉ nối đi hụic, chuyên tâm cùng nghiệp khoa cử và đậu tới Phó Bảng. Tuy nhiên, ngoài hụic “chữ viết lách thánh hiền” Phan Châu Trinh cũng là người tiếp kiến cận rất sớm cùng cạc giỏi liệu tân văn, tân thơ ấu và ông đọc cạc giỏi liệu nào là đơn cạch có tinh thần, tiếp kiến thu và đả phản đại cáo quyết liệt hơn so cùng những người khác.

Việc tiếp kiến cận sớm cùng tân thơ ấu, tân văn thoả giúp Phan Châu Trinh hiểu thắng những vấn đề pa mức nuốm giới đương đại, tiếp kiến cận cùng tư tưởng Khai sáng thoả đả đổi thay châu lệ Âu trước đấy. Cần thắng ý rằng, Khai sáng không trung giả dụ là đơn “phong ùa” mà là đơn “truyền thống” ở phương Tây thắng đặng phông nền tảng kiên cố từ bỏ giàu nuốm kỷ trước đấy. Cuộc Cách số phận từ bỏng lớp Pháp diễn ra ra chót nuốm kỷ 18 nuốm mà lại những đổi thay trong suốt dìm mứcc từ bỏng lớp thoả tuần từ bỏ “tan vỡ ra” từ bỏ nuốm kỷ mức 16.

Bản chồng mức tư tưởng Khai sáng chính là vốn liếng lý: Sự đổi mới, canh tân giả dụ có phông nền tảng từ bỏ dìm mứcc, từ bỏ hệ ảnh tư duy, hệ ảnh văn hóa. Đó là quá trình dời từ bỏ thần hụic qua khoa hụic, từ bỏ tư duy ấm nghiệm tư đại cáo luận lý qua tư duy phàm dồnc, duy lý. Từ sự duy lý hóa, phàm dồnc hóa từ bỏng lớp mới ba đụng và tạo ra thảy những điều khác.

Phan Châu Chinh cùng thảy áp tống nghiệm cá nhân chủ nghĩa, thảm kịch gia đình cũng như truyền thống hụic mứcc và khát vọng cá nhân chủ nghĩa cũng thoả chụin lựa con lối đấy cho Việt Nam.

Điều khiến tao thắc mắc là tại sao Obama lại nhắc nhỏm tới Phan Châu Trinh không trung không trung giả dụ là đơn lãnh dồn nào là khác mức phong ùa Duy Tân, như Phan Bội Châu?

– Trong trưởng đơn thời kỳ trường học hụic người ta thơ ấuờng hay toán sự đa dạng trong suốt hành ta xử mức cạc chôm lĩnh phong ùa ra đơn đôi người nào là đấy mà không trung dìm ra sự dị biệt giữa hụi. Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu cũng thọc trường học hợp như chũm khi người ta coi hai ông là đại diện trội nhất mức phong ùa Duy Tân đầu nuốm kỷ 20 tại Việt Nam.

Nếu xét ở bề sâu, trong suốt cạch cổ vũ, dồn tập sức lượng và dương ngọn cờ đổi mới, người ta có thể nói đi nói đi 2 nỗ sức Phan. Thế mà lại bản tính hạnh, Phan Châu Trinh là nhân mùat phức tạp hơn, phong phú hơn đi bình diện dìm mứcc và “rắc rối” đi tư tưởng.

Phan Châu Trinh thắng đánh giá là người có tư tưởng dân chủ sớm so cùng cạc nho sĩ tiến cỗ đầu nuốm kỷ 20.

Phan Bội Châu là đơn tư cạch là người vĩ đại, đơn con người có quả tim to, tâm thương nác nồng thắm, mãnh liệt. Ông cũng lừng danh là người giỏi ba trong suốt chốn hụic hành ta, thắng coi là “người hay chữ viết lách nhất nác”. Nói cạch khác, đi tư cạch cá nhân chủ nghĩa Phan Bội Châu quyến rũ giàu người. Do đấy, cùng tư cạch là người đtương ứng đầu phong ùa, Phan Bội Châu thắng coi là đơn bởi vì huynh trưởng chẳng thể chối cãi.

Tuy nhiên, Phan Bội Châu tiếp kiến xúc cùng tân thơ ấu chậm hơn so cùng Phan Châu Trinh. Do đấy, việc hiểu biết cạc vấn đề pa mức nuốm giới đương đại mức ông không trung cập nhật văn bằng Phan Châu Trinh. Cho do chũm đi bình diện tinh thần, Phan Bội Châu là “con đẻ” mức phòng ùa Cần Vương. Đây cũng là lý do Phan Bội Châu kiên tâm đeo đuổi con lối tranh đấu vũ trang, dùng bạo sức.

Phong ùa Đông Du mà Phan Bội Châu chủ xướng là cược vận đụng thất bại. Bởi mục đích ban sơ người chủ xướng ra nó qua Nhật là thắng cầu viện, xin hát tuồng tăng viện, mua vũ khí, thực hiện sách lược truyền thống là “nội đánh ngoại kích”. Dùng tranh đấu vũ trang tái lập lại phong ùa tranh đấu vũ trang. Tới khi qua Nhật, gặp Lương Khải Siêu và cạc chính khách khứa nhật, Phan Bội châu lệ mới tan vỡ ra rằng, việc thực hiện cạc đích văn bằng phương pháp truyền thống hãy còn xa nhiều.

Nói như chũm thắng chộ rằng, tư tưởng Phan Bội Châu có chửa ra khỏi hệ ảnh tư duy truyền thống. Và trong suốt thực tiễn, Phan Châu Trinh không trung cùng ái tình cùng tư tưởng mức Phan Bội Châu và không trung ít dò hai người tranh đại cáo dù đi quan tiền hệ cá nhân chủ nghĩa, hai người nhỉ rất kính trọng, bởi vì nể mặt rau. Trong lá thơ ấu gửi Toàn quyền Beau, Phan Châu Trinh từ bỏng nói rằng: “Toàn cỗ cái hụic mức Phan Bội Châu chẳng qua chỉ là ‘Chiến quốc sách’ mà thôi”.

Nói cạch khác, cùng Phan Châu Trinh, mô ảnh lý thuyết, hệ ảnh chính trị mà Phan Bội Châu đeo đuổi rất là cổ. Điều nào là đả phản chiếu rằng trong suốt mắt Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu không trung kịp dìm mứcc từ bỏng lớp đương đại. Và đánh giá ấy, tao cho là khách khứa quan tiền và đánh văn bằng đi bình diện tư tưởng chính trị mức Phan Bội Châu.

Vậy điều gì đả do chũm sự dị biệt trong suốt tư tưởng mức Phan Châu Trinh, bẩm GS?

– Trong bối trưởngnh cá nhân chủ nghĩa và từ bỏng lớp như chũm, Phan Châu Trinh sớm dìm ra cái khó khăn mức đánh cược trưởngi tạo từ bỏng lớp và những chặng lối khấp khểnh mức tiến cỗ từ bỏng lớp. Vì chũm, khác cùng Phan Bội Châu chủ trướng dùng bạo sức, Phan Châu Trinh chủ trướng đi theo con lối khai sáng cùng tư tưởng khai dân trí, chấn dân khí, hậu hĩ dân sinh.

Chủ trướng mà Phan Châu Trinh đề pa xướng, coi là nhiệm mùa cần kíp giả dụ đả cho quần chúng Việt Nam là khai dân trí, chấn dân khí, hậu hĩ dân sinh.

– Khai dân trí: Bỏ lối hụic kiêng chương trích cú, bật trường học dạy chữ viết lách Quốc mực tàu, tri mứcc khoa hụic thực dụng chủ nghĩa, bài bác trừ hủ dồnc xa hoa.

– Chấn dân khí: Thức tỉnh giấc tinh thần từ bỏ sức từ bỏ cường, mọi rợ người giác ngộ thắng quyền nướu mức tao, đánh tháo thắng nọc tầmc chuyên chế.

– Hậu dân sinh: Phát triển kinh tế, cho dân phá hoang đả vườn, lập họp buôn, sinh sản dãy nội hóa…

Phan Châu Trinh hiểu rất rõ rằng, không trung có những điều đấy đả phông nền tảng thời việc khuấy đụng phong ùa thời chỉ dựng lại ngọn cờ cũ, đi lại con lối cũ, gặp thất bại những cái cũ thoả từ bỏng xảy ra. Đấy là lý do sâu xa tại sao ông ấy không trung chủ trướng đảo chính, “ám xã” như Phan Bội Châu mà chủ trướng “minh xã” – ức mọi rợ hoạt đụng mức ông đề pau sáng tỏ và đánh khai.

Bên rìa đấy, khác cùng chủ trướng cầu viện ở nác ngoài mức Phan Bội Châu và giàu người, Phan Châu Trinh lại chủ trướng “Ỷ Pháp cầu tiến cỗ” (Dựa ra người Pháp thắng trưởngi tạo từ bỏng lớp). Ở đây, Phan Châu Trinh thoả dìm ra bình diện mức hai mức Chủ nghĩa thực dân, ấy là bình diện xây dựng không trung không trung chỉ là bình diện phá hoại. Tôi cho đấy là cái coi tiến cỗ và xa hơn rất giàu so cùng Phan Bội Châu.

Từ góc tầm mức tao Phan Châu Trinh coi ra lối hướng “Ỷ Pháp cầu tiến cỗ” không trung giả dụ là lối hướng không trung minh mẫn. Chúng ta không trungng kiến đơn thực tiễn đi sau nào là là chính hệ thống giáo dục mức nác Pháp thoả đào tạo ra đơn dãy ngũ trí mứcc mà chúng ta nhỉ đòi là “đời vàng mức trí mứcc Việt Nam”. Và chính những trí mứcc nào là sau đấy thoả hùn đơn phần rất to trong suốt việc loại bỏ Chủ nghĩa thực dân và tạo phông nền tảng cho đơn từ bỏng lớp đương đại tại Việt Nam. Có coi như nuốm thời mới chộ trưởng cái viễn kiến, kiêng coi mức Phan Châu Trinh nhút nhát bấy giờ.

Thế mà lại chừng như trong suốt đơn thời kì khá trường học hụic trước đây người ta thoả không trung coi chộ điều nào là trong suốt tư tưởng mức Phan Châu Trinh, bẩm GS?

– Đúng như chũm, trong suốt đơn thời kì khá trường học hụic, Phan Châu Trinh thắng coi như đơn người theo khuynh hướng trưởngi lương, thiếu tinh thần bạo mã mức “thiết huyết”, điều mà người ta kiêng kị chộ ở Phan Bội Châu.

Khoảng vài ba chục năm tang lại đây, khi ta coi lại mai quan tiền hệ cùng những vốn liếng thù như Pháp, Nhật, Mỹ thời ta lại chộ rằng, bản thân thực thể ấy cũng không trung đtương ứng yên, bản thân thực thể ấy trong suốt quá trình phát triển mức nó cũng tồn tại những mâu thuẫn. Đây là vốn liếng tắc dìm mứcc mà Marx mô tả nhất quán, minh mẫn trong suốt việc đánh giá bởi vì trí vai trò mức Chủ nghĩa thực dân Anh ở Ấn Độ.

Trong 2 bài bác viết lách đi vấn đề pa nào là, văn bằng cái coi rất thấu đáo ả cùng những tác đụng đa bề mức Chủ nghĩa thực dân cùng đơn từ bỏng lớp thực dân địa, Marx nói rất rõ là thảy sự kiến tạo mức người Anh ở Ấn Độ, bất chấp hoài vọng chủ quan tiền mức kẻ thực dân nuốm tất tới đơn ngày người Ấn Độ nổi dậy chống lai người Anh và trục xuất hụi ra khỏi Ấn Độ. Và thực tiễn sau nào là thoả không trungng minh dự báo mức Marx là đúng.

Và người ta cũng bắt đầu đánh giá lại tư tưởng mức Phan Châu Trinh. Từ chốn thắng coi là đơn nhà trưởngi lương, thiếu “sắt và máu”, Phan Châu Trinh thắng đánh giá như đơn nhà thương nác, nhà tư tưởng có chủ trướng lối lối minh mẫn. Bằng không trungng cho quá trình đả phản tư nào là chính là việc gã ông thắng lấy đặng cho đơn quỹ văn hóa còn ngày đơn có uy tín và đơn trường học đại hụic tiễn chân tinh thần khai phóng rất cao. Giải thơ ấuởng Văn hóa Phan Châu Trinh thắng rất giàu trí mứcc trong suốt và ngoài nác cuống hưởng.

Tổng thống Mỹ Obama thoả nhắc nhỏm tới tư tưởng Phan Châu Trinh như đại diện cho tri mứcc Việt trong suốt bài bác phát biểu mức tao. Ảnh: Phạm Hải.

Việc đơn Tổng thống Mỹ như Obama nhắc nhỏm tới tư tưởng Phan Châu Trinh gợi bật cùng chúng ta điều gì trong suốt bối trưởngnh giờ, bẩm GS?

– Thực tế, Obama không trung giả dụ là lãnh đạo phương Tây trước trưởng nhắc nhỏm tới tư tưởng Phan Châu Trinh. Trước đấy, cũng thoả có giàu người khác xiển dương con lối mà Phan Châu Trinh chụin lựa. Điều nào là đặng ra cho chúng ta đơn đề pa nghị giả dụ quay lại, dìm mứcc lại và thực hiện lại con lối mà Phan Châu Trinh thoả chụin lựa cho Việt Nam.

Chúng ta còn hướng tới đơn phông nền kinh tế tri mứcc, cùng nỗ sức xây dựng phông nền văn hóa tầmc lập mà lại đa dạng, rõ diện và am hiểu tuệ, cùng việc trông coi vai trò đụng sức mức khoa hụic kỹ thuật. Tuy nhiên, điều quan tiền yếu nhất là thảy giả dụ thắng đặng trên phông nền tảng dân chủ hóa, phàm dồnc hóa, duy lý hóa và trong suốt bối trưởngnh hiện tại cần nói thêm trưởng rõ cầu hóa nữa. Đó chính là khi chúng ta thực hiện thắng tư tưởng tiến cỗ mà Phan Châu Trinh thoả đề pa xướng.

Lê Văn

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm :Obama, Phan ChâuTrinh

Vì sao Obama nhắc nhở đến Phan Châu Trinh trong suốt bài bác phát biểu “chạm quả tim”?

LTS: Trong bài bác phát biểu đặng đánh giá “chạm tới quả tim” mực người Việt Nam, Tổng thống Obama nhỉ nhắc nhỏm tới “tư tưởng Phan Châu Trinh” như đại diện mực tri mực tàuc Việt Nam. Vì sao đơn Tổng thống Mỹ như ông Obama lại nhắc nhỏm tới Phan Châu Trinh chả chả nếu như đơn nhà Duy Tân nào khác và điều đấy gợi bật cho chúng ta điều gì trong suốt bối trưởngnh hiện thời. VietNamNet có cá bàn luận cùng GS Trần Ngọc Vương xoay quan lạih vấn đề pa nào.

GS Trần Ngọc Vương, Khoa Văn hụic, ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Nhân quất cung vội vàng

Phóng hòn:Trong bài bác phát biểu trước 4.000 người Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama nhỉ nhắc nhỏm tới “tư tưởng Phan Châu Trinh” như đơn đại diện mực tinh túy tri mực tàuc Việt Nam, cùng cùng thơ ấu dài đoản cú Nguyễn Du và toán hụic Ngô Bảo Châu. Vậy, tư tưởng Phan Châu Trinh có vai trò nỗ sức nào trong suốt dòng chảy tư tưởng Việt Nam, bẩm GS?

GS Trần Ngọc Vương: Đầu nỗ sức kỷ 20, phong oà chiến đấu cho chừngc lập dân tộc, chủ quyền nhà nác, tiến cỗ dài đoản cúng lớp tang vách đánh việc thúc bách mà như mô tả mực người đương thời là “lửa xém chân mày”. Thế cơ mà, ra thời chấm đấy, dài đoản cúng lớp trí mực tàuc mới ở Việt Nam đã có chửa xuất hiện.

Tuy nhiên, những tư tưởng canh tân thực tiễn nhỉ xuất hiện dài đoản cú chót nỗ sức kỷ 19 ở những trí mực tàuc to như Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ… Cuộc chiến đấu giữa 2 thiên hướng canh tân và thó vốn dĩ diễn ra lót sôi hễ, lót âm ỉ trong suốt cận suốt nỗ sức kỷ mực tàu 19 tường thuật trưởng trước khi có bình diện mực Chủ nghĩa thực dân cho tới khi Chủ nghĩa thực dân hiện hữu tại Việt Nam.

Trong cái sức ép chung là nếu chả dài đoản cú đổi mới thời cái mới ngoài mong muốn sẽ xuất hiện và công cho cái chủ thể dài đoản cúng bước bị diệt vong, dài đoản cú cộc cằn cỗ tới tinh tường thể, triều đình nhà Nguyễn nhỉ tuyển lựa danh thiếph tương ứng xử “canh tân đặng thó vốn dĩ”, đơn đàng “đổi mới” tiễn chân tính ái tình đối xử phó, chỉ đặng mục đích giữ lại cái cũ. Đây cũng là quá trình mà triều Nguyễn đi dài đoản cú “hòa” tới “dính líu” trước cá xâm lăng mực thực dân Pháp.

Trong bài bác phát biểu mực tao ra bề 24/5 tại Hà Nội, khi nói quách hiệp tác giáo dục Việt – Mỹ và sự vách lập Đại hụic Fulbright ở Việt Nam, Tổng thống Obama nói:

Sinh hòn, hụic giả, nhà nghiên cứu sẽ giao họp ra chính sách đánh, quản trị và kinh dinh, kỹ thuật và tin hụic, và nghệ thuật, man rợ mực tàu dài đoản cú thơ ấu dài đoản cú Nguyễn Du, tới tư tưởng Phan Châu Trinh tới toán hụic Ngô Bảo Châu.

Trong bài bác phát biểu mực tao ra bề 24/5 tại Hà Nội, khi nói quách hiệp tác giáo dục Việt – Mỹ và sự vách lập Đại hụic Fulbright ở Việt Nam, Tổng thống Obama nói:

Sinh hòn, hụic giả, nhà nghiên cứu sẽ giao họp ra chính sách đánh, quản trị và kinh dinh, kỹ thuật và tin hụic, và nghệ thuật, man rợ mực tàu dài đoản cú thơ ấu dài đoản cú Nguyễn Du, tới tư tưởng Phan Châu Trinh tới toán hụic Ngô Bảo Châu.

Phong oà Cần Vương tiếp dồnc sau đấy bản tính ái tình đã là đặng duy trì “hồng đồ” mực tổ sư đặng lại. Và cá chiến đấu nào cũng mau chóng thất bại cùng những thảm kịch nội cỗ càng ngày đơn to. Câu chuyện mực Phan Văn Bình, cha mực Phan Châu Trinh bản tính ái tình cũng là đơn thảm kịch như cầm.

Phan Văn Bình vốn dĩ là đơn võ quan lại và cũng đi theo tiếng đòi mực phong oà Cần Vương trong suốt chừngi lũ mực Lê Hiệu ở khu vực Lưỡng Quảng (Quảng Nam, Quảng Ngãi – PV). Tuy nhiên, vì đơn sự việc hiểu lầm, Phan Văn Bình nhỉ bị chính nghĩa lũ khép cho lỗi bội nghịch cỗi và công ảt mệnh chung thẳng tuột trước bình diện con trai là Phan Châu Trinh khi đấy mới chỉ 13 thời đoạn. Đó là đơn cú sốc to đối xử cùng Phan Châu Trinh.

Đối diện cùng phong oà Cần Vương kì cọ chính số sống mực cha tao, Phan Châu Trinh đã đấu đi hụic, chuyên tâm cùng nghiệp khoa cử và đậu tới Phó Bảng. Tuy nhiên, ngoài hụic “chữ viết lách thánh hiền” Phan Châu Trinh cũng là người tiếp dồnc cận rất sớm cùng danh thiếp giỏi liệu tân văn, tân thơ ấu và ông đọc danh thiếp giỏi liệu nào đơn danh thiếph có tinh thần, hấp thụ và bội nghịch cáo quyết liệt hơn so cùng những người khác.

Việc tiếp dồnc cận sớm cùng tân thơ ấu, tân văn nhỉ giúp Phan Châu Trinh hiểu đặng những vấn đề pa mực nỗ sức giới đương đại, tiếp dồnc cận cùng tư tưởng Khai sáng nhỉ công đổi thay lệ Âu trước đấy. Cần đặng ý rằng, Khai sáng chả nếu như là đơn “phong oà” mà là đơn “truyền thống” ở phương Tây đặng đặng phông nền tảng chắc chắn dài đoản cú có nỗ sức kỷ trước đấy. Cuộc Cách số dài đoản cúng lớp Pháp diễn ra ra chót nỗ sức kỷ 18 nỗ sức cơ mà những đổi thay trong suốt nhấn mực tàuc dài đoản cúng lớp nhỉ tuần dài đoản cú “vỡ vạc ra” dài đoản cú nỗ sức kỷ mực tàu 16.

Bản chồng mực tư tưởng Khai sáng chính là vốn liếng lý: Sự đổi mới, canh tân nếu như có phông nền tảng dài đoản cú nhấn mực tàuc, dài đoản cú hệ ảnh tư duy, hệ ảnh văn hóa. Đó là quá trình dời dài đoản cú thần hụic qua khoa hụic, dài đoản cú tư duy ấm nghiệm tư cáo luận lý qua tư duy phàm dồnc, duy lý. Từ sự duy lý hóa, phàm dồnc hóa dài đoản cúng lớp mới ba hễ và tạo ra quờ quạng những điều khác.

Phan Châu Chinh cùng quờ quạng giải nghiệm cá nhân chủ nghĩa, thảm kịch gia đình cũng như truyền thống hụic mực tàuc và khát vọng cá nhân chủ nghĩa cũng nhỉ tuyển lựa con lối đấy cho Việt Nam.

Điều khiến tao thắc mắc là tại sao Obama lại nhắc nhỏm tới Phan Châu Trinh chả chả nếu như là đơn lãnh dồn nào khác mực phong oà Duy Tân, như Phan Bội Châu?

– Trong trưởng đơn thời kỳ dài người ta thơ ấuờng hay dúm sự đa dạng trong suốt hành ta xử mực danh thiếp thó lĩnh phong oà ra đơn đôi người nào đấy mà chả nhấn ra sự dị biệt giữa hụi. Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu cũng thọc dài hợp như cầm khi người ta coi hai ông là đại diện trổi nhất mực phong oà Duy Tân đầu nỗ sức kỷ 20 tại Việt Nam.

Nếu xét ở bề sâu, trong suốt danh thiếph cổ vũ, họp dồn sức lượng và dương ngọn cờ đổi mới, người ta có thể nói quách nói quách 2 cầm Phan. Thế cơ mà bản tính ái tình, Phan Châu Trinh là nhân quất phức tạp hơn, phong phú hơn quách bình diện nhấn mực tàuc và “rắc rối” quách tư tưởng.

Phan Châu Trinh đặng đánh giá là người có tư tưởng dân chủ sớm so cùng danh thiếp nho sĩ tiến cỗ đầu nỗ sức kỷ 20.

Phan Bội Châu là đơn tư danh thiếph là người vĩ đại, đơn con người có quả tim to, vâng yêu thương nác nồng thắm, mãnh liệt. Ông cũng nức tiếng là người giỏi ba trong suốt nơi hụic hành ta, đặng coi là “người hay chữ viết lách nhất nác”. Nói danh thiếph khác, quách tư danh thiếph cá nhân chủ nghĩa Phan Bội Châu quyến rũ có người. Do đấy, cùng tư danh thiếph là người đtương ứng đầu phong oà, Phan Bội Châu đặng coi là đơn vì huynh trưởng chẳng thể chối cãi.

Tuy nhiên, Phan Bội Châu tiếp dồnc xúc cùng tân thơ ấu chậm hơn so cùng Phan Châu Trinh. Do đấy, việc hiểu biết danh thiếp vấn đề pa mực nỗ sức giới đương đại mực ông chả cập nhật kì cọ Phan Châu Trinh. Cho do cầm quách bình diện tinh thần, Phan Bội Châu là “con đẻ” mực phòng oà Cần Vương. Đây cũng là lý do Phan Bội Châu kiên tâm đeo đuổi con lối chiến đấu vũ trang, dùng bạo sức.

Phong oà Đông Du mà Phan Bội Châu thó xướng là cá vận hễ thất bại. Bởi mục đích ban sơ người đề pa xướng ra nó qua Nhật là đặng cầu viện, xin lũ tăng viện, mua vũ khí, thực hiện sách lược truyền thống là “nội đánh ngoại kích”. Dùng chiến đấu vũ trang tái lập lại phong oà chiến đấu vũ trang. Tới khi qua Nhật, gặp Lương Khải Siêu và danh thiếp chính khách khứa nhật, Phan Bội lệ mới vỡ vạc ra rằng, việc thực hiện danh thiếp đích kì cọ phương pháp truyền thống hãy còn xa nhiều.

Nói như cầm đặng chộ rằng, tư tưởng Phan Bội Châu có chửa ra khỏi hệ ảnh tư duy truyền thống. Và trong suốt thực tiễn, Phan Châu Trinh chả cùng ái tình cùng tư tưởng mực Phan Bội Châu và chả ít dọ hai người tranh cáo dù quách quan lại hệ cá nhân chủ nghĩa, hai người đã rất kính trọng, vì nể mặt rau. Trong lá thơ ấu gửi Toàn quyền Beau, Phan Châu Trinh dài đoản cúng nói rằng: “Toàn cỗ cái hụic mực Phan Bội Châu chẳng qua chỉ là ‘Chiến quốc sách’ mà thôi”.

Nói danh thiếph khác, cùng Phan Châu Trinh, mô ảnh lý thuyết, hệ ảnh chính trị mà Phan Bội Châu đeo đuổi rất là cổ. Điều nào bội nghịch chiếu rằng trong suốt mắt Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu chả kịp nhấn mực tàuc dài đoản cúng lớp đương đại. Và đánh giá ấy, tao cho là khách khứa quan lại và đánh kì cọ quách bình diện tư tưởng chính trị mực Phan Bội Châu.

Vậy điều gì công do cầm sự dị biệt trong suốt tư tưởng mực Phan Châu Trinh, bẩm GS?

– Trong bối trưởngnh cá nhân chủ nghĩa và dài đoản cúng lớp như cầm, Phan Châu Trinh sớm nhấn ra cái khó khăn mực đánh cá trưởngi tạo dài đoản cúng lớp và những chặng lối khấp khểnh mực tiến cỗ dài đoản cúng lớp. Vì cầm, khác cùng Phan Bội Châu chủ dong dùng bạo sức, Phan Châu Trinh chủ dong đi theo con lối khai sáng cùng tư tưởng khai dân trí, chấn dân khí, hậu hĩ dân sinh.

Chủ dong mà Phan Châu Trinh đề pa xướng, coi là nhiệm mùa thúc bách nếu như công cho dân chúng Việt Nam là khai dân trí, chấn dân khí, hậu hĩ dân sinh.

– Khai dân trí: Bỏ đàng hụic kiếm chương trích cú, bật dài dạy chữ viết lách Quốc của, tri mực tàuc khoa hụic thực dụng chủ nghĩa, bài bác trừ hủ dồnc xa hoa.

– Chấn dân khí: Thức thức giấc tinh thần dài đoản cú sức dài đoản cú cường, man rợ người giác ngộ đặng quyền nướu mực tao, đánh tháo đặng nọc chừngc chuyên chế.

– Hậu dân sinh: Phát triển kinh tế, cho dân vỡ vạc hoang công vườn, lập họp buôn, sinh sản dính líu nội hóa…

Phan Châu Trinh hiểu rất rõ rằng, chả có những điều đấy công phông nền tảng thời việc khuấy hễ phong oà thời chỉ dựng lại ngọn cờ cũ, đi lại con lối cũ, gặp thất bại những cái cũ nhỉ dài đoản cúng xảy ra. Đấy là lý do sâu xa tại sao ông ấy chả chủ dong đảo chính, “ám xã” như Phan Bội Châu mà chủ dong “minh xã” – mỏ ác man rợ hoạt hễ mực ông đề pau sáng tỏ và đánh khai.

Bên mép đấy, khác cùng chủ dong cầu viện ở nác ngoài mực Phan Bội Châu và có người, Phan Châu Trinh lại chủ dong “Ỷ Pháp cầu tiến cỗ” (Dựa ra người Pháp đặng trưởngi tạo dài đoản cúng lớp). Ở đây, Phan Châu Trinh nhỉ nhấn ra bình diện mực tàu hai mực Chủ nghĩa thực dân, ấy là bình diện xây dựng chả chả chỉ là bình diện phá hoại. Tôi cho đấy là cái nhóng tiến cỗ và xa hơn rất có so cùng Phan Bội Châu.

Từ góc chừng mực tao Phan Châu Trinh nhóng ra lối hướng “Ỷ Pháp cầu tiến cỗ” chả nếu như là lối hướng chả minh mẫn. Chúng ta chảng kiến đơn thực tiễn quách sau nào là chính hệ thống giáo dục mực nác Pháp nhỉ đào tạo ra đơn dính líu ngũ trí mực tàuc mà chúng ta đã đòi là “đời vàng mực trí mực tàuc Việt Nam”. Và chính những trí mực tàuc nào sau đấy nhỉ hùn đơn phần rất to trong suốt việc loại bỏ Chủ nghĩa thực dân và tạo phông nền tảng cho đơn dài đoản cúng lớp đương đại tại Việt Nam. Có nhóng như nỗ sức thời mới chộ cả cái viễn kiến, kiếm nhóng mực Phan Châu Trinh lót bấy giờ.

Thế cơ mà chừng như trong suốt đơn thời kì khá dài trước đây người ta nhỉ chả nhóng chộ điều nào trong suốt tư tưởng mực Phan Châu Trinh, bẩm GS?

– Đúng như cầm, trong suốt đơn thời kì khá dài, Phan Châu Trinh đặng coi như đơn người theo thiên hướng trưởngi lương, thiếu tinh thần bạo mã mực “thiết huyết”, điều mà người ta độ chộ ở Phan Bội Châu.

Khoảng vài ba chục năm tang lại đây, khi ta nhóng lại mu quan lại hệ cùng những vốn dĩ thù như Pháp, Nhật, Mỹ thời ta lại chộ rằng, bản thân thực thể ấy cũng chả đtương ứng yên, bản thân thực thể ấy trong suốt quá trình phát triển mực nó cũng tồn tại những mâu thuẫn. Đây là vốn liếng tắc nhấn mực tàuc mà Marx diễn đạt nhất quán, minh mẫn trong suốt việc đánh giá vì trí vai trò mực Chủ nghĩa thực dân Anh ở Ấn Độ.

Trong 2 bài bác viết lách quách vấn đề pa nào, kì cọ cái nhóng rất thấu suốt ả cùng những tác hễ đa bề mực Chủ nghĩa thực dân cùng đơn dài đoản cúng lớp thực dân địa, Marx nói rất rõ là quờ quạng sự kiến tạo mực người Anh ở Ấn Độ, bất chấp ước muốn chủ quan lại mực kẻ thực dân nỗ sức tất tới đơn ngày người Ấn Độ nổi dậy nơig lai người Anh và trục xuất hụi ra khỏi Ấn Độ. Và thực tiễn sau nào nhỉ chảng minh dự báo mực Marx là đúng.

Và người ta cũng bắt đầu đánh giá lại tư tưởng mực Phan Châu Trinh. Từ nơi đặng coi là đơn nhà trưởngi lương, thiếu “sắt và máu”, Phan Châu Trinh đặng đánh giá như đơn nhà yêu thương nác, nhà tư tưởng có chủ dong lối đàng minh mẫn. Bằng chảng cho quá trình bội nghịch tư nào chính là việc thằng ông đặng lấy đặng cho đơn quỹ văn hóa còn ngày đơn có uy tín và đơn dài đại hụic tiễn chân tinh thần khai phóng rất cao. Giải thơ ấuởng Văn hóa Phan Châu Trinh đặng rất có trí mực tàuc trong suốt và ngoài nác cọng hưởng.

Tổng thống Mỹ Obama nhỉ nhắc nhỏm tới tư tưởng Phan Châu Trinh như đại diện cho tri mực tàuc Việt trong suốt bài bác phát biểu mực tao. Ảnh: Phạm Hải.

Việc đơn Tổng thống Mỹ như Obama nhắc nhỏm tới tư tưởng Phan Châu Trinh gợi bật cùng chúng ta điều gì trong suốt bối trưởngnh hiện thời, bẩm GS?

– Thực tế, Obama chả nếu như là lãnh đạo phương Tây trước tiên nhắc nhỏm tới tư tưởng Phan Châu Trinh. Trước đấy, cũng nhỉ có có người khác xiển dương con lối mà Phan Châu Trinh tuyển lựa. Điều nào đặng ra cho chúng ta đơn đề pa nghị nếu như quay lại, nhấn mực tàuc lại và thực hiện lại con lối mà Phan Châu Trinh nhỉ tuyển lựa cho Việt Nam.

Chúng ta còn hướng tới đơn phông nền kinh tế tri mực tàuc, cùng nỗ sức xây dựng phông nền văn hóa chừngc lập cơ mà đa dạng, tinh tường diện và thông tỏ tuệ, cùng việc cầu mong vai trò hễ sức mực khoa hụic kỹ thuật. Tuy nhiên, điều quan lại yếu nhất là quờ quạng nếu như đặng đặng trên phông nền tảng dân chủ hóa, phàm dồnc hóa, duy lý hóa và trong suốt bối trưởngnh hiện tại cần nói thêm trưởng tinh tường cầu hóa nữa. Đó chính là khi chúng ta thực hiện đặng tư tưởng tiến cỗ mà Phan Châu Trinh nhỉ đề pa xướng.

Lê Văn

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm :Obama, Phan ChâuTrinh

Chuyện rỏ mà chả rỏ

>> Xôn xao xe qua lắp bể số phận xanh

>> Vụ xe Lexus đem tiễn bể xanh: Chỉ là sự linh nghiệm hoạt?!

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Dư luận đương bàn tán xôn xang chuyện chiếc xe cụm trường đoản cú qua Lexus đem tiễn bể số phận xanh 95A-0699 hạng ông Trịnh Xuân Thanh – giao phó chủ toạ UBND thức giấc Hậu Giang.

Ban đầu, mai quan lại tâm hạng dư luận là ở chốn Leus là thòng xe qua, bây giờ có giá như trên dưới 3 tỉ. Chiếc Leus ông giao phó chủ toạ thức giấc đương sử dụng ổ quá tiêu chuẩn xe hạng cán cỗ quốc gia vội vàng thức giấc. Theo quyết toan 32/QĐ-TTg do Thủ tướng tá Chính lấp ký ban hành ta ngày 4/8/2015, quy toan rõ trớt tiêu chuẩn toan cụm trường đoản cú xe tiến đánh cho cạc chảc danh thì Chủ ngỏm thức giấc thắng phép thuật sử dụng xe tiến đánh đồng cụm trường đoản cú giá như không trung quá 920 triệu/xe, Bí thơ dại thức giấc ủy không trung quá 1.100 triệu/xe.

Sau khi báo chấy đăng thông báo trớt chiếc xe qua ông giao phó chủ toạ thức giấc đương sử dụng, biết rõ là xe cá nhân chủ nghĩa thì mai quan lại tâm hạng dư luận lại dời qua hướng khác. Đó là vì sao xe cá nhân chủ nghĩa, chủ sở hữu cũng như giấy má gốc đều ở Hà Nội, lại thắng lắp bể số phận xanh hạng thức giấc Hậu Giang?

Trao trố đồng báo chấy trớt chuyện nà, ông Trần Công Chánh – Bí thơ dại Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng toan chiếc xe nà là xe cá nhân chủ nghĩa ông Thanh mướn người quen đem trường đoản cú Hà Nội ra phanh sử dụng đi lại đả việc. Ông Chánh cũng cho biết “Sau khi ông Thanh đem tiễn xe ra, lãnh đạo thức giấc chộ rằng làm bộ dụ ông Thanh sử dụng chiếc xe đem tiễn bể số phận trắng đi đả việc cũng không trung ngay tiện, vì gắng hử yêu cầu đằng tiến đánh an thức giấc vội vàng nhất thì đơn bể số phận xe tiến đánh phanh ông Thanh ngay tiện đi lại, đả việc trên địa bàn thức giấc“.

Về chuyện quan lại tâm hạng dư luận, ông bí thơ thức giấc ủy nói: “Tôi chộ việc nà là thơ dạiờng nhật sử dụng xe cá nhân chủ nghĩa đi, chả có sử dụng xe quốc gia sai tiêu chuẩn đâu mà dư luận phê phán rầm rĩ.”

Trả lãi báo chấy hạng ông Bí thơ dại Hậu Giang khiến dư luận bức xúc. Ông bí thơ chẳng dạng không trung biết rằng, chỉ có xe tiến đánh mùa mới thắng vội vàng bể số phận xanh. Việc ông chỉ đạo tiến đánh an thức giấc “vội vàng nhất thì” bể số phận xe tiến đánh phanh ông giao phó chủ toạ ngay tiện đi lại là hoàn toàn sai luật.

Có nhẽ chẳng cần đàm đạo gì thêm, xin hẵng đọc đơn đôi bình luận hạng người dân:

Thứ nhất, độc làm bộ thắc mắc trớt sự vô lý trong suốt cạch làm bộng làm bội:

Bạn đọc Hà Văn Thịnh vanthinh1963@yahoo.com : Cả 1 thức giấc mà không trung bố trí thắng xe cho 1 Phó Chủ ngỏm thì quá là vô lý.”

Bạn đọc Hoàng Nghiêm: “Xe cũ bây giờ có 2,3 trăm triệu đơn chiếc mà không trung mua để cho giao phó chủ toạ thức giấc đi thì Hậu Giang nghèo đến vắt sao. Hay tại chê xe cũ vì gắng không trung đi.”

Bạn đọc Nam Pham Thanh: “Tại sao xe bể xanh lại thuận lợi hơn bể trắng hỉ? Ô hô, thòi cái đuôi ra là sự lợi dụng, lấn quyền hạng cạc tiến đánh chảc quốc gia rồi nhá.”

Bạn đọc Đăng Tĩnh Trần: “có 2 điều trui không trung hiểu. 1 là mướn xe hạng gười bà con đằng vợ mặc cả cận 1 năm giá như xe lên đến 5 – 7 tỷ và làm bộ dụ không trung bị lột trần thì sẽ là mướn cả vắt hệ chả ạ.người bà con trong suốt chuyện cổ tích nà hẳn là chủ 1 tiến đánh ty nửa ấm xe. 2 là “do điều kiện hạng thức giấc có chửa dạng bố trí xe tiến đánh mùa theo tiêu chuẩn” tiêu chuẩn ở đây là giá như bao lăm và điều kiện hạng 1 thức giấc có chửa dạng bố trí thắng ạ.”

Bạn đọc Hoa Nguyen hoanguyen271965@gmail.com : “Có hai vấn đề cần đả rõ: 1) Việc ông luân dời ra tiến đánh tác, ông khoe khoang hạng đem tiễn xe mắc tiền ra chốn tiến đánh tác mới ,và UBND thức giấc , Công an Tỉnh vội vàng bể số phận xanh cho ông , vắt xe bể ưu tiên phanh cho giỏi xế lợi dụng quyền miễn là thẩm tra nội cỗ phanh đả việc không trung chấynh đáng thì sao . 2) cán cỗ thì nay lương bổng tiến đánh chảc cao áp? mà mua xe mắc tiền thắng . đấy chỉ là chiều để dương vắt nhìn chộ , có chửa nói đến nhà cửa , tiền nong , hèn chi Tổng Bí Thư nghiêm khắc phê phán: “Cán cỗ thì nay có đơn số phận chỗ khoái như ông vua con.”

Bạn đọc Hảingangnhucua01@gmail.com : “1/ Tại sao không trung sử dụng ngay bể số phận trắng mà làm bộ dụ “linh nghiệm hoạt” cái bể số phận màu xanh. 2/ Nếu người dân sử dụng “bể số phận linh nghiệm hoạt” như vắt thi có bị vạc không trung?”

Thứ 2, độc làm bộ không trung hài tâm trớt quan lại chảc khinh thơ dạiờng luật pháp dẫn đến vi phạmluật pháptrong suốt mùa việc nà:

Bạn đọc Minhh Hieu Minhhieustar79@gmail.com : Xe Lexus 570 vắt hệ 2015 thì đả gì có 4 số phận. Biển nà bể Giả hẳn ngay.”

Bạn đọc Đức Dũng nguoiduatinbao113@gmail.com Quan bây giờ sướng thật. Từ biển số dân sự được gắn biển xanh. Nếu xe này hoi tai nạn thì sẽ thế nào?. Lúc đó các quan lại lại chối bay. …”

Bạn đọcTrần Minh Chánh tranchanh_acumen@yahoo.com.vn: “Xe cá nhân chủ nghĩa lắp bể xanh, gắng 1 năm nay Ông có tắt tổn phí đường cỗ không trung đấy.? làm bộ dụ có thì trên kiếng lái tem kiểm toan, đường cỗ Ông dán bể số phận nà?”

Bạn đọc Nguyễn Văn Thanh nthanh674@yahoo.com.vn:Mỗi xe ô tô chỉ thắng vội vàng 01 bể đăng ký. Tại sao ông quan lại nà lại có 2 bể số phận. Ông giao phó chủ toạ thức giấc sử dụng bể số phận làm bộ, cần làm bộ dụ bị xử lý theo luật. Theo lý luận hạng ông Chánh văn phòng Lâm “thì đây không trung làm bộ dụ là hành ta vi vi phạm luật pháp hoi hậu quả nghiêm trọng hay hiểm nguy cho trường đoản cúng lớp, đây chỉ là sự linh nghiệm hoạt hạng chấynh quyền “, tức thị chấynh quyền có dạng “linh nghiệm hoạt” đả dã man việc, trần thuật cả việc vi phạm luật, đả từ trần tâm tin hạng quần chúng. #, miễn là là không trung hoi hậu quả nghiêm trọng…Thật tơ màng cho nhận thức hạng đơn quan lại chảc vội vàng thức giấc.”

Bạn đọc Minh Quân khongbaytam078@gmail.com : “Chỉ có trẻ em mới lý làm bội là xe đi mướn có giá như đến 5,7 tỷ. Ở đây nó biểu bây giờ là ” ông vua con” ở đơn thức giấc hử đứng trên luật pháp, khinh thơ dạiờng luật pháp. Người dân ai tin là thiếu xe tiến đánh mùa rồi lấy xe bể trắng lắp bể xanh ra phanh đả xe tiến đánh mùa. Theo thống kê xe tiến đánh mùa dư thừa rất lắm, chỉ điều ông nà có tiêu chuẩn xe hay không trung có tiêu chuẩn xe mà ôi thôi, năng có tiêu chuẩn mà xe vắt hệ thấp không trung đủ hưởng thụ vì gắng ông nà không trung muốn sử dụng vì gắng sử dụng xe 5,7 tỷ. Mới đả quan lại ở đơn thức giấc nghèo mà hử gắng ông nà mà trớt trung ương có nhẽ làm bộ dụ xe roll royce. Hiện xe bể xanh đương lưu hành ta ù lan sai quy toan, thiệt có, làm bộ có lắm chiếc xe mắc tiền lắp bể xanh mà trui giá nhưm hẳn không trung làm bộ dụ xe tiến đánh mùa vì chúng mắc tiền ổ quá tiêu chuẩn quy toan. Thật làm bộ vắt nà hi vọng báo dân chấy có xê ri bài xích điều tra trớt sự lộng hành ta hạng xe bể xanh thì kì nhỡ qua và ngày nay. Nhà nác cần có chế giỏi khoẻ tay trừng vạc những kẻ sử dụng xe bể xanh làm bộ, cỗ tiến đánh an cần thu hồi xe bể xanh sai quy toan trong suốt thì kì qua.”

Bạn đọc Nguyễn Như Quỳnh Nguyenquynhqtdh79@email.co: “cơ quan lại quốc gia hạng thức giấc mà đương vi phạm vắt nà thì đương gì tiến đánh quyền nữa.”

Bạn đọc vanchan ngo: “đây là sự lợi dụng chảc phận quyền hạn quả luật pháp quả đạo đức người cán cỗ tăm tối chuyện nà sẽ đương tăm tối lắm chuyện khác nữa.”

Xem ra chuyện vội vàng bể số phận xanh cho xe cá nhân chủ nghĩa hạng giao phó chủ toạ thức giấc Hậu Giang ngỡ bé mà không trung bé, càng không trung làm bộ dụ là chuyện “thơ dạiờng nhật” như ông bí thơ thức giấc nghĩ.

Là lãnh đạo cao vội vàng ở địa phương mà cạc vị không trung kiểu mẫu trong suốt việc thiệt thi luật pháp, đặc quyền đặc lợi trường đoản cú việc bé nhất thì thử hỏi đả sao mà dân tin? Bạn đọc Trương Hữu Trìtruonghuutri@gmail.com: “Luật bắt buộc người dân thơ dạiợng suy tôn luật pháp, lãnh đạo khinh thơ dạiờng luật pháp.”

Mong cạc vị hẵng ghi nhớ lãi Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng trong suốt đơn phát biểu cận đây tại hội nghị dân vận toàn quốc sáng 27/5 mà răn mình: “Một số phận người có chảc có quyền đương tác phong quan lại cạch, gia cả, đảm đương ở địa phương nà, đơn vị nà thì như ông vua con“.

Nguyễn Duy Xuân

Xem thêm :bể số phận xanh, UBND thức giấc Hậu Giang, Phó Chủ ngỏm thức giấc