Sợ bay tầm co dãn quá to ngữ luật pháp

>> Vụ áp thuế má 5,7 tỷ: Bộ hết chỉ đạo “nóng”, UBND tỉnh giấc Lâm Đồng “chuyển mình”

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh gia tộca: Ngọc Diệp

Ngày 19/4, anh Nguyễn Văn Tấn cư trú P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM, chủ dây cà phê Xin chào, khi anh khai trương dây cà phê đặt 5 ngày thì tiến đánh an huyện qua rà soát giấy phép kinh dinh. Mấy ngày sau, anh đặt cơ quan liêu chức năng mời tiến đánh việc liên thô tục.Vi phạm hành chính, anh Tấn tắt vạc. Đóng vạc đoạn anh lại tá hỏa khi bị Cơ quan liêu điều tra tiến đánh an huyện Bình Chánh khởi tố mùa án, khởi tố bị can đi hành vi “Kinh doanh trái phép vì xác toan là:hiểm nguy cho từ bỏng lớp, xâm phạm đến thứ tự quản lý kinh tế, hoi ảnh hưởng xấu đến ái tình hình thứ tự trừng phạt an từ bỏng lớp…. chộQuyết toan cầmm từ bỏ chính quyền huyện Bình Chánh kiên tâm ẩn dây chủ cà phê nào là ra tù, trước bức xúc cầmm từ bỏ tham gia luận từ bỏng lớp và sự giò đồng ái tình cầmm từ bỏ báo chí đồng pháp giới sư, Viện hết VKSND Tối cao coi xét tuốt tuột nội dung hồ sơ và quá trình giải quyết mùa án “Kinh doanh trái phép” nào là cầmm từ bỏ Viện KSND huyện Bình Chánh thưa, hãy xác toan ông chủ dây cà phê Xin chào giò phạm khuyết điểm “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự hiện hành và đề nghị Viện hết Viện KSND huyện Bình Chánh ra thẳng tuột quyết toan đình chỉ mùa án, đình chỉ bị can đối xử đồng chủ dây cà phê Xin chào theo khoản 2 Điều 107 và khoản 1 Điều 169 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đồng thì tiến đánh khai xin lỗi và bồi hoàn trả thiệt hại (nếu có) cho ông chủ dây theo quy toan cầmm từ bỏ luật pháp.

Như núm, Viện KSND huyện Bình Chánh kiên tâm buộc đơn người dân đi tù thì khi coi xét lại, chộ Viện KSND huyện Bình Chánh tiến đánh sai, Viện KSND Tối cao hãy tuyên bố là người dân nào là giò có khuyết điểm.

Ngay sau mùa nào là thì lộ diện đơn mùa khác cũng khiến dư luận bức xúc đi cữ co dãn cầmm từ bỏ luật pháp, đó là mùa áp thuế má 5,7 tỷ cho 253m2 ghét huyện . Cụ dạng, cạch đây kiêng bán rứa kỉ, gia đình cầm bà Đàm Thị Lích (Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) hãy đổ mồ hôi, tiến đánh lực khai phá khoảnh ghét hoang hóa rộng cận 4.000 m2 (3.925m2). Sau ngày giang sơn hợp nhất (1975), gia đình bà thoả đấu canh tác trên khoảnh ghét nào là đến năm 1986 thì hùn ra hợp tác xã nông nghiệp, gia đình bà đặt vội vàng 610m2. Ngày 18/12/1993, UBND huyện Đức Trọng ban hành hình toan căn số 419/QĐ – UB xác nhận lô ghét thổ cư có diện tích 610m2 cầmm từ bỏ gia đình cầm Lích. Song, giò hiểu vì sao khi gia đình cầm Lích tiến hành tiến đánh cạc thủ thô tục, hồ sơ đặt vội vàng quyền dùng ghét thì chính UBND huyện Đức Trọng lại cữt ngột ra quyết toan phân 610m2 ghét nào là vách hai lô, đơn lô 253,9m2 ghét thổ cư (nhưng mà đề nghị nạp tiền dùng ghét 5,7 tỉ đồng) và 310m2 đang lại là ghét nông nghiệp, khiến cầm Lích choáng váng vì bất thần trước tai gia tộca cữt ngột choảng xuống. Trước mùa việc đơn cầm bà có trong suốt tay cận 4.000m2 đứng trước nguy cơ tay trắng và nếu tắt có tỷ đồng cho 253m2 ghét hãy đặt xác nhận là ghét thổ cư từ bỏ có năm trước mà Báo Dân trí hãy điều tra, phản chiếu qua dây chục kỳ báo, ngày 13/5/2016, Bộ hết Bộ Tài vốn liếng và Môi dài Trần Hồng Hà hãy trực tiếp chỉ đạo, trao cho Tổng Cục hết Tổng cầmc Quản lý Đất vành đai dẫn đầu đoàn tiến đánh tác ngày 14/5 nếu trực tiếp ra tiến đánh việc đồng UBND tỉnh giấc, Sở Tài vốn liếng và Môi dài Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng rà soát sự việc. Và chỉ đúng 2 kè sau ngày Bộ hết chỉ đạo (13/5 – 27/5), UBND tỉnh giấc Lâm Đồng hãy chính thức quyết toan áp thuế má 0 đồng cho trưởng 563,9m2 ghét thổ cư thay vì 253m2 cầmm từ bỏ gia đình cầm Lích, đồng thì sẽ khẩn trương hoàn trả vách việc vội vàng sểnh hồng.

Như núm, từ bỏ nơi UBND huyện Đức Trọng kiên tâm buộc cầm Lích nạp áp thuế má đơn căn số tiên khồng lồ đối xử đồng người dân cày là 5,7 tỷ cho 253m2 ghét, khi Bộ Tài vốn liếng và Môi dài coi xét lại, phát hiện ra UBND huyện Đức Trọng tiến đánh sai và cầm Lích đặt áp thuế má 0 đồng giò chỉ 253m2 ghét mà cho trưởng tuốt tuột 563,9m2 cầmm từ bỏ cầm.

Từ hai mùa việc trên cho chộ cạc quan liêu chức chính quyền ở huyện Bình Chánh (TP HCM) và UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khi thiệt thi luật pháp đều cứ ra quy toan nào là, quy toan kia cầmm từ bỏ luật đặt xét xử, nhưng mà gia tộc muốn xử người dân đúng cũng đặt mà sai cũng đặt, mà sự đúng và sai đâu nếu tự đắc một cách đáng ghét ===== rau 100% và 99% mà cữ co dãn khủng khiếp đến mực tàu tự đắc một cách đáng ghét ===== rau 100% và 0%. Cái đáng sợ, hoi bất an cho dân ở sự vận dụng luật pháp khi xử lý là ở nơi đó.

Từ đó xuất hiện đơn câu hỏi to cho cạc cơ quan liêu tư pháp và hành pháp: Vì sao lại như núm và chỉnh đốn rứa nào đặt giò đang ái tình trạng như núm nữa?

Nguyễn Đoàn

Xem thêm :UBND tỉnh giấc Lâm Đồng, huyện Bình Chánh, khởi tố mùa án

Sợ trớt lùng co dãn quá to mức luật pháp

>> Vụ áp thuế khoá 5,7 tỷ: Bộ trưởng chỉ đạo “nóng”, UBND thức giấc Lâm Đồng “chuyển mình”

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh hụia: Ngọc Diệp

Ngày 19/4, anh Nguyễn Văn Tấn cư trú P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM, chủ dính líu cà phê Xin chào, khi anh khai trương dính líu cà phê phanh 5 ngày thì đánh an huyện qua thẩm tra giấy phép kinh dinh. Mấy ngày sau, anh phanh cơ quan liêu chức năng mời đả việc liên tục lệ.Vi phạm hành chính, anh Tấn tắt phân phát. Đóng phân phát xong xuôi anh lại tá hỏa khi bị Cơ quan liêu điều tra đánh an huyện Bình Chánh khởi tố mùa án, khởi tố bị can chạy hành vi “Kinh doanh trái phép vì xác toan là:hiểm nguy cho tầng lớp, xâm phạm đến thứ tự quản lý kinh tế, hoi ảnh hưởng xấu đến ái tình hình thứ tự trừng trị an tầng lớp…. chộQuyết toan thứ chính quyền huyện Bình Chánh kiên tâm xô dính líu chủ cà phê nà ra tù, trước bức xúc thứ tham gia luận tầng lớp và sự giò đồng ái tình thứ báo chí đồng pháp giới sư, Viện trưởng VKSND Tối cao coi xét vớ nội dung hồ sơ và quá trình giải quyết mùa án “Kinh doanh trái phép” nà thứ Viện KSND huyện Bình Chánh mỏng, hỉ xác toan ông chủ dính líu cà phê Xin chào giò phạm lỗi “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự hiện hành và đề nghị Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh ra thẳng tắp quyết toan đình chỉ mùa án, đình chỉ bị can đối xử đồng chủ dính líu cà phê Xin chào theo khoản 2 Điều 107 và khoản 1 Điều 169 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đồng thì đánh khai xin lỗi và đền bù thiệt hại (nếu có) cho ông chủ dính líu theo quy toan thứ luật pháp.

Như cố, Viện KSND huyện Bình Chánh kiên tâm nép đơn người dân đi tù thì khi coi xét lại, chộ Viện KSND huyện Bình Chánh đả sai, Viện KSND Tối cao hỉ tuyên bố là người dân nà giò có lỗi.

Ngay sau mùa nà thì lộ diện đơn mùa khác cũng khiến dư luận bức xúc chạy tìm kiếm co dãn thứ luật pháp, đó là mùa áp thuế khoá 5,7 tỷ cho 253m2 cáu huyện . Cụ dạng, danh thiếph đây cữ bán cố gắng kỉ, gia đình vậy bà Đàm Thị Lích (Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) hỉ đổ mồ hôi, đánh lực khai phá miếng cáu hoang hóa rộng cận 4.000 m2 (3.925m2). Sau ngày giang san hợp nhất (1975), gia đình bà hở tiếp canh tác trên miếng cáu nà đến năm 1986 thì hùn ra hợp tác xã nông nghiệp, gia đình bà phanh vội vàng 610m2. Ngày 18/12/1993, UBND huyện Đức Trọng ban hành hình toan mạng 419/QĐ – UB xác nhận lô cáu thổ cư có diện tích 610m2 thứ gia đình vậy Lích. Song, giò hiểu vì sao khi gia đình vậy Lích tiến hành đả danh thiếp thủ tục lệ, hồ sơ nổi vội vàng quyền dùng cáu thì chính UBND huyện Đức Trọng lại tìm kiếmt ngột ra quyết toan cứt 610m2 cáu nà vách hai lô, đơn lô 253,9m2 cáu thổ cư (cơ mà đề nghị nạp tiền dùng cáu 5,7 tỉ đồng) và 310m2 đang lại là cáu nông nghiệp, khiến vậy Lích choáng váng vì bất thần trước tai hụia tìm kiếmt ngột phang xuống. Trước mùa việc đơn vậy bà có trong suốt tay cận 4.000m2 đứng trước nguy cơ tay trắng và nếu tắt lắm tỷ đồng cho 253m2 cáu hỉ phanh xác nhận là cáu thổ cư dài đoản cú lắm năm trước mà Báo Dân trí hỉ điều tra, phản chiếu qua đầu hàng chục kỳ báo, ngày 13/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài vốn và Môi dài Trần Hồng Hà hỉ trực tiếp chỉ đạo, trao cho Tổng Cục trưởng Tổng vậyc Quản lý Đất vành đai dẫn đầu đoàn đánh tác ngày 14/5 nếu trực tiếp ra đả việc đồng UBND thức giấc, Sở Tài vốn và Môi dài Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng thẩm tra sự việc. Và chỉ đúng 2 bằng sau ngày Bộ trưởng chỉ đạo (13/5 – 27/5), UBND thức giấc Lâm Đồng hỉ chính thức quyết toan áp thuế khoá 0 đồng cho trưởng 563,9m2 cáu thổ cư thay vì 253m2 thứ gia đình vậy Lích, đồng thì sẽ khẩn trương hoàn trả vách việc vội vàng sổng hường.

Như cố, dài đoản cú chốn UBND huyện Đức Trọng kiên tâm nép vậy Lích nạp áp thuế khoá đơn mạng tiên khồng lồ đối xử đồng người dân cày là 5,7 tỷ cho 253m2 cáu, khi Bộ Tài vốn và Môi dài coi xét lại, phát hiện ra UBND huyện Đức Trọng đả sai và vậy Lích phanh áp thuế khoá 0 đồng giò chỉ 253m2 cáu mà cho trưởng vớ 563,9m2 thứ vậy.

Từ hai mùa việc trên cho chộ danh thiếp quan liêu chức chính quyền ở huyện Bình Chánh (TP HCM) và UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khi thiệt thi luật pháp đều cứ ra quy toan nà, quy toan kia thứ luật nổi xét xử, cơ mà hụi muốn xử người dân đúng cũng phanh mà sai cũng phanh, mà sự đúng và sai đâu nếu vênh váo. 2===== từ gợi tả vẻ mặt vênh lên tỏ ý kiêu ngạo rau 100% và 99% mà tìm kiếm co dãn khủng khiếp đến ngữ vênh váo. 2===== từ gợi tả vẻ mặt vênh lên tỏ ý kiêu ngạo rau 100% và 0%. Cái đáng sợ, hoi bất an cho dân ở sự vận dụng luật pháp khi xử lý là ở chốn đó.

Từ đó xuất hiện đơn câu hỏi to cho danh thiếp cơ quan liêu tư pháp và hành pháp: Vì sao lại như cố và chỉnh đốn cố gắng nào nổi giò đang ái tình trạng như cố nữa?

Nguyễn Đoàn

Xem thêm :UBND thức giấc Lâm Đồng, huyện Bình Chánh, khởi tố mùa án