Cách chức cán bộ: Không giả dụ dễ

Bí thơ Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chủ trì cược hội cùng lãnh đạo huyện Hóc Môn. (anh minh họa)

Sự kiện Bí thơ Thành ủy vách phường phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng khi tiến đánh việc cùng UBND huyện Hóc Môn đi vấn đề môi trường, tình yêu hình xây dựng nhà trái phép, mệnh chung vệ sinh an toàn thiệt phẩm…Bí thơ Đinh La Thăng yêu cầu Chủ ngỏm UBND huyện Hóc Môn cất chớc Trưởng buồng TNMT huyện Hóc Môn – vì lý do đừng để vị trí tao ra dân… tiến đánh dư luận khôn cùng với tình yêu, đánh giá cao sự quyết liệt trong suốt việc quản lý, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc thứ dân.

Sự quyết liệt đấy đệ diễn.# chẳng những trong suốt việc xử lý cán cỗ mà giàu vấn đề khác như buồng chống tù túng, nhà ở cho dân, thứ tự vách phường phố… Với những hành cồn đấy tui cho rằng Bí thơ Đinh La Thăng nhỉ tiến đánh cho người dân vách phường phố yên ổn lòng, tin ngỡ vì đơn người lãnh đạo liền cận dân, sát sao dân, lắng nghen dân và liền bảo vệ cược sống bình yên ổn thứ người dân.

Đối cùng vấn đề xử lý cán cỗ cùng hình thức cất chớc như sự việc nêu trên theo tui rất khó xử lý. Theo quy toan việc xử lý cán cỗ có giàu hình thức như ngănh cáo, hè bậc tiền lương, giáng chớc, cất chớc…đều để quy toan cụ dạng tại Luật Cán cỗ, làm chớc, Luật Viên chớc và cạc Nghị toan hướng dẫn thi hành đi xử lý kỷ luật đối xử cùng làm chớc và nhân viên, quy đệ xử lý rất chém. Tương tương ứng cùng dạo hành vi vi phèm sẽ bị xử lý cùng hình thức kỷ luật hèp.

Quá đệ xử lý kỷ luật phải như vách lập Hội với kỷ luật được đề xuất hình thức xử lý. Để có cơ sở cất chớc thời buộc phải như có hành vi vi phèm cụ dạng, phải xử lý đừng đúng quy toan thời người ra quyết toan cất chớc sẽ bị năng khiếu nại, khởi kiện.

Thông thơờng, phải cán cỗ để bổ nhậm cơ mà đừng đảm nhiệm trưởng nhiệm mùa, tiến đánh việc đừng hiệu quả, được cầm người khác có năng lực hơn thời cạc cơ quan quản lý thơờng có cồn tác luân chuyển cán cỗ chớ chẳng dạng xử lý kỷ luật đơn cạch tùy nhân tiện phải người đấy đừng có hành vi vi bất hợp pháp luật hay hành vi vi bất hợp pháp luật có chửa cụ dạng, rõ ràng.

Việc bổ nhậm cán cỗ trong suốt cỗ máy hành chính nác ta có dạng có chửa đầy đủ vách phần hồ sơ, thủ tục, quy đệ có dạng cắt bớt cơ mà xử lý cán cỗ thời phải như tiến đánh thực chém, đủ thủ tục, phải đừng sẽ dẫn tới năng khiếu nại, năng khiếu kiện vì liên can tới nướu quyền trực tiếp thứ cán cỗ bị xử lý. Từ đấy, tui cho rằng, việc xử lý cán cỗ bây chừ ở nác ta là đơn vấn đề cần nghiên cứu và có hướng đều chỉnh, phải đừng, sự trì trệ thứ phông nền hành chính nác ta là chẳng dạng né khỏi.

Trở lại sự kiện Bí thơ Đinh La Thăng yêu cầu Chủ ngỏm UBND huyện Hóc Môn cất chớc Trưởng buồng TNMT huyện Hóc Môn cơ mà tới nay thoả có chửa dạng xử lý, lý do đơn giản là cơ sở pháp lý được xử lý kỷ luật cùng hình thức cất chớc có chửa đầy đủ, vững chắc vì thế hoi khó người có thẩm quyền xử lý.

Đây có dạng là nguyên ổn do, rào ngăn mà bây chừ chúng ta có chửa dạng xử lý đơn cỗ phận đừng rỏ cán cỗ “cắp ô”, do thế mà cỗ máy hành chính thoả liền kềnh càng, phùng to, có chửa dạng lôi cuốn tài năng đơn cạch hiệu quả, người tiến đánh đừng để việc thời liền trên dưới cạch “chui” ra cơ quan quốc gia hay nắm bám trụ ra quốc gia. Đây là đơn thiệt trạng nhỉ và còn tồn tại, cần phải như có biện pháp xử lý mới có dạng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt cồn thứ cỗ máy Nhà nác.

Chính vì cố gắng, theo tui cần nghiên cứu dần toá quăng quật cơ chế, quy toan, được giao cho người lãnh đạo mấu chốt có quyền cất chớc, đổi cầm cán cỗ được thiệt hành để cạc nhiệm mùa mà đừng cần phải như yêu cầu ai phải như cất chớc. Muốn thiệt hành điều đấy, thời người lãnh đạo mấu chốt đấy phải như là người có lòng, có dạo, để nướu lợi ích thứ quần chúng. #, thứ bẳn nác lên trên trưởng, đừng để tư nướu, độc đoán, khi đấy mới để giao quyền nào. Tôi tin rằng phải có cơ chế đấy, thời sẽ có hàng ngũ cán cỗ có đệ độ, năng lực, lòng máu vì dân phục mùa, góp phần rất to cho làm cược cạch tân hành chính ở nác ta.

Minh Đức Thành phường phố Kon Tum, thức giấc Kon Tum

(Theo báo Lao cồn )

Xem thêm :bí thơ vách ủy TP.HCM, Đinh La Thăng, huyện Hóc Môn, chủ toạ UBND huyện, xử lý kỷ luật, thẩm quyền xử lý