Hai nhà máy thủy điện bị vạc cận 900 triệu cùng

Sau khi nhớ danh thiếp thủy điện áp tống đệ trình phăng vi phạm, ngày 3/4, Thanh tra Bộ Tài vốn và Môi dài cho biết hãy xử vạc hành ta chính 876 triệu cùng đối xử đồng thủy điện Đắk Mi 4 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) và thủy điện Srêpôk 4A (huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk).

Trong đấy, đồng danh thiếp tội như chơi xây dựng phương án đặng ứng phó đồng cảnh huống vỡ lẽ đập và danh thiếp cảnh huống đe dọa nghiêm trọng tới an toàn đả đệ trình, thủy điện Đắk Mi 4 (thuộc Công ty thủy điện Đắk Mi) bị vạc 400 triệu cùng. Lỗi chứ xây dựng kế hoạch điều huyết nác màu năm mức hầu bị vạc 140 triệu cùng; chứ vận hành ta hầu bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ du sông Vu Gia theo quy đệ trình bị vạc 270 triệu cùng.

hai-nha-may-thuy-dien-bi-phat-gan-900-trieu-dong

Thủy điện Đắk Mi 4.

Đối đồng thủy diện Srêpốk 4A (thuộc Công ty thủy điện Buôn Đôn), Thanh tra Bộ xử vạc 35 triệu cùng vì tội thực hành ta chứ đúng quy toan phăng quan tiền trắc, giám sát tài vốn nác trong suốt vỡ lẽ hoang. Năm 2015, thủy điện nà chứ thưa phăng kết quả vỡ lẽ hoang, dùng tài vốn nác phăng Bộ và bị xử vạc 6 triệu cùng. Lỗi đả méo mó thông báo, dữ liệu tài vốn nác, bị vạc 25 triệu cùng.

Trước đấy trung tuần tháng 3, đoàn thanh tra mức Bộ Tài vốn và Môi dài đột xuất tới rà hai thủy điện nà và phát hiện hàng loạt vi phạm. Thanh tra đề nghị kết thúc vi phạm, cho phép có dịp áp tống đệ trình trước khi ra quyết toan xử vạc. Đây là hai trong suốt những thủy điện to ở xứ Trung.

Tiến Hùng