‘Hố tử thần’ xuất hiện sau tiếng động to ở Hà Nội

8h30 sáng 2/4, sau tiếng động to, đơn hớ sâu cữ 10 m, lối kính hơn 10 m hẵng nuốt trót con lối làng và đơn căn số làm đệ thứ yếu, sân nhà anh Nguyễn Văn Bắc thuộc lòng thôn Hòa Lạc, xã An Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội).