Khóc cho những hồn bé bỏng

>> 9 học trò với chết trôi: Cả xã tiễn khăn trở!

Tiếng trống tuếch trường học

nhỡ dừng

danh thiếp bạn bé

rủ rau

ra bờ hầu hạ

nghịch nác

vô tư lự

cái thời đoạn học trò…

Các em

nà có biết

con lối phía trước

thủy tai ác rình mò

chỉ tàng trữ nghẽn

sẩy chân

sa trui xuống nác

để lại trên bờ

những kẹp giép

những kép sách…

quặn tâm đau bắt buộc

bê cha

bạn bè

càn cô

Những vong hầu hạn

trong suốt trắng

thơ ngây

dạt phứt đâu

giữa bến bờ

vô vẳng?

bình diện hầu hạ câm im

vô tình

có xoáy nác nà

réo đòi

thằng em?

Những người bê

ôm kép sách con

đằng cạnh hầu hạ

đẫn đờ

nác mắt tan ra trong suốt

không trung đang khóc đặng nữa

những người cha

ngồi như hóa keo kiệt

thất dốt nát

hi vọng bình diện nác minh mông

nghĩ con trui

đang mảng nhởi đâu đấy

con ở đâu

sao không trung chộ phứt?

những bạn bè

bình diện hử đang biến sắc

đòi bạn trui trong suốt tiếng khâu

những càn cô

chuồn tay gán ghép nác mắt

ngày tổng kết…

danh thiếp em ơi

hết khoảng hử đợi chờ

Có đỗi đau bất tận bến bờ

đỗi đau nào

xát muối

tim ta!

Nguyễn Duy Xuân

Xem thêm :TP Quảng Ngãi, thời đoạn học trò, chấn động dư luận