Khóc cho những vong linh bé bỏng

>> 9 học trò với chết trôi: Cả xã đem khăn trở!

Tiếng trống không trường học

nhỡ dừng

cạc bạn rỏ

rủ rau

ra bờ hầu

nghịch nác

vô tư lự

cái giai đoạn học trò…

Các em

nào là có biết

con lối phía trước

thủy tai ác rình mò

chỉ tàng trữ nghẽn

sẩy chân

sa tui xuống nác

để lại trên bờ

những kép giép

những kép hát sách…

quặn tâm đau bắt

bâu cha

bạn bè

thân phụ cô

Những hầun

trong suốt trắng

thơ ngây

dạt bay đâu

giữa bến bờ

vô vẳng?

bình diện hầu câm yên

vô tình

có xoáy nác nào là

réo đòi

thằng em?

Những người bâu

ôm kép hát sách con

đằng ven hầu

thờ thẫn

nác mắt tan ra trong suốt

đừng đang khóc nổi nữa

những người cha

ngồi như hóa keo kiết

thất thần thánh

nhìn nhận bình diện nác minh mông

nghĩ con tui

đang mảng nhởi đâu đấy

con ở đâu

sao đừng chộ bay?

những bạn bè

bình diện hử đang biến sắc

đòi bạn tui trong suốt tiếng sực nức

những thân phụ cô

lẩn tay gán ghép nác mắt

ngày tổng kết…

cạc em ơi

hết tầng hử đợi

Có đỗi đau bất tận bến bờ

đỗi đau nào là

xát muối

tim ta!

Nguyễn Duy Xuân

Xem thêm :TP Quảng Ngãi, giai đoạn học trò, chấn động dư luận