Thư ngỏ gửi người Việt Nam và cạc bạn Mỹ

>> Đừng lạc đề pa xung vòng quan tiềnh chuyện ông Bob Kerrey!

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh gia tộca: Ngọc Diệp

1- Ngày 1 tháng 6, tao hỉ phân bua cô ứ quan tiền điểm phắt việc ông Bob Kerrey (BK) giữ chẳngc phận Chủ quẹo Hội đồng Tín Thác (Board of Trustees) Đại gia tộcc Fulbright Việt Nam (FUV). Nay tao xin gửi thơ ngỏ tới người Việt Nam và danh thiếp bạn Mỹ quan tiền tim tới vấn đề pa nà đồng mong muốn diễn giải rõ hơn, đầy đủ hơn quan tiền điểm mức tao.

Vụ viêc Ông BOB Kerry đang đươc dư luận trên danh thiếp trang mạng mệnh tựng lớp cũng như báo chí giật luân khá gay gắt. Để bảo đảm thông báo giàu bề, Diễn tụi xin giới thiêu bài bác quăng quật viết lách mức tác giả Tôn Nữ Thị Ninh.

2- Trước hết, tao xin nêu đơn mạng thông báo đặng đánh rõ hơn phắt nguồn giỏi chính và vai trò Hội đồng Tín Thác mức đơn đại gia tộcc kiểu Mỹ như FUV:

2.1 20 triệu USD vốn liếng ban sơ cho việc xây dựng FUV đặt nhắc nhở tới như tắt hùn mới mức chính che Mỹ. Thực tế là: đấy là khoản 20 triệu USD đang lại tự cnhang trình VEF (Quỹ Giáo dửc Việt Nam – hỉ đặt thực hành tự năm 2000, trích lợi 5 triệu USD/năm trên tổng mạng 100 triệu USD cho cnhang trình gia tộcc bổng) là huê tiền chính quyền Sài Gòn nợ nần chính quyền Hoa Kỳ trước 1975, mà quốc gia CHXHCN Việt Nam hợp nhất dấn ra cái điều phía Mỹ theo thông lệ quốc tế. Nói danh thiếph khác, bản tâm tính đây là việc dời đơn huê tiền có sẵn – tự mục đích lợi vội vàng gia tộcc bổng dính dáng năm sang trọng mục đích lợi giỏi trợ ban sơ cho FUV – chẳng đừng phải như do BK mới hoi quỹ đặc biệt cho FUV

.2.2 Đối đồng đơn đại gia tộcc kiểu Mỹ như FUV, vai trò mức đơn Hội đồng Tín Thác và người đứng đầu Hội đồng đừng đơn giản bó đầy trong suốt nhiệm mùa hoi quỹ mà là quyết định định hướng chiến lược mức trường gia tộcc, và đề pa ra chủ trương đồng dính dáng loạt vấn đề pa phức tạp can hệ tới những phía có nướu ích lợi khác rau trong suốt tựng lớp. Chính Hội đồng cgia tộcn lựa và bổ nhậm Hiệu hết. Điều nà đặng che định quan tiền điểm cho rằng đây là do trí đồng vai trò eo đầy, ẩn ý đừng đáng đặng dư luận quan tiền tim, giật biện.

TNS Bob Kerrey. Ảnh: AP

3- Tôi đừng đồng tình yêu đồng quan tiền điểm muốn bác quăng quật quăng quật sự phản đối xử việc bổ nhậm ông BK đứng đầu BOT/FUV kì cọ danh thiếph lắp việc nà đồng chuyến thăm mức Tổng thống Obama. Tôi đừng tin Tổng thống Obama sẽ đồng ý việc phối hợp nà phải biết trước việc bổ nhậm BK sẽ hoi giật biện, mở lại quá vãng váng đau, đi ngược đồng định hướng chủ đạo mức chuyến thăm là đồng thuận hướng phắt ngày mai.

4- Tôi cũng đừng nhất trí kiểu khép những người phản đối xử việc bổ nhậm BK là thủ vốn đừng hướng phắt ngày mai, “đừng ủng hộ hòa giải”. Ví dử như, tao theo quan tiền điểm phản đối xử song bạn bè Mỹ mức tao đừng hề kết luận là tao đừng hướng phắt ngày mai, “đừng ủng hộ hòa giải”. Ủng hộ hòa giải, hướng phắt ngày mai đừng phải như là độc quyền mức những ai ủng hộ BK đánh Chủ quẹo BOT/FUV. Nếu BK đừng có quá vãng nặng nề đối xử đồng dân chúng Việt Nam, thì hẳn đừng ai bình luận gì. Nếu người đặt bổ nhậm là vốn chiến binh như vốn Hạ nghị viên, Đại cực kì trước hết mức Hoa Kỳ tại Việt Nam Pete Peterson năng là chính ông Thomas Vallely, cũng là vốn chiến binh, là người có công lớn nhất trong suốt việc vách lập FUV thì đừng ai sẽ có quan tiền điểm gì.

5- Tôi đừng hiểu vì sao nhất mực phải như bổ nhậm BK ra do trí quan tiền yếu mức FUV trong suốt tuổi khai mạc tiễn chân ý nghĩa biểu trưng cao? Những người Mỹ hỉ phân bua quan tiền điểm đồng tao (trong suốt đấy có vốn chiến binh) năng công khai trên báo chí và danh thiếp mạng mệnh tựng lớp đề pau đừng nhất trí, thậm chí phê phán thẳng tay. Chẳng hạn vận như PGS. Jonathan London đặt BBC trích lợi dẫn ngày 2/6: “…đấy là đơn quyết định phải như nói là vô nghĩa mùa. Muốn vách lập đơn đại gia tộcc mới ở Việt Nam thì ít ra phải như mẫn trưởngm đồng lịch sử mức hai nác. Tôi nghĩ đây là đơn sai trái khôn xiết váng.” Hay là TS. Mark Ashwill, chuyên gia giáo dửc, mạngng và đánh việc lâu năm tại Việt Nam, đáp báo điện tử Trí Thức Trẻ ngày 3/6, dấn xét đây là “đơn đỗi trinh nữ (disgrace)”. BK bởi thế “tự chẳngc luôn tức tốc. Chắc chắn cạ Fulbright có thể độ đặt lãnh đạo nhằm hơn những người như BK, đơn biểu trưng mức quá vãng ám muội”. Lẽ nà người Việt Nam chúng ta tỏ ra mặc nhiên hơn trưởng người Mỹ đối xử đồng đơn biểu trưng mức quá vãng ám muội?

6- Trước đơn mạng đừng rỏ công dân mạng mệnh kêu đòi “vẫn khoan dung, bao dong, dung tha, vẫn hướng phắt ngày mai, vì ngày mai mức Việt Nam…”, tao muốn nói rõ như sau:

6.1 Việc dung tha hay đừng dung tha cho vai trò mức BK trong suốt mùa tàn sát ở thôn Thạn vậnh Phong là quyền mức mỗi một cá nhân chủ nghĩa. Tuy nhiên, có thể dung tha song đồng thì đừng nhất trí việc BK giữ do trí lãnh đạo đơn trường gia tộcc ĐH tại Việt Nam (việc ông lãnh đạo đơn ĐH mức Mỹ phía Mỹ là chuyện khác).

6.2 Tôi cũng khẳng định chúng tao phản đối xử đừng phải như vì chỉ xuất hành tự xúc trưởngm, trưởngm tâm tính, đừng phải như vì thiếu “lý trí tỉnh ngủ và sáng láng”. Ngược lại, vì tỉnh ngủ và sáng láng mong muốn cho đại gia tộcc Fulbright có đơn khởi điểm hiền bạo, đồng thuận, trơn tuột và đơn con đàng phát triển vững bền, chúng tao mới lên tiếng. Lẽ ra những người quyết định mời BK gánh vác do trí lãnh đạo FUV bởi thế “tiến lên phía trước ở Việt Nam song ghi nghen những bài bác quăng quật gia tộcc mức Việt Nam” trong suốt đấy bài bác quăng quật gia tộcc mức ba là “biết tự tốn khi nghĩ rằng hỉ hiểu biết văn hóa nác khác” (Bài xã thuyết trên New York Times ngày 23 tháng 6, 2016).

7- Chúng ta đang chẳngng kiến đơn thể kêu đòi rau thi đua phân bua “do tha, cao thơợng”. Nhân dân Việt Nam đừng đang phải như chẳngng tỏ, chẳngng minh đơn lần nữa tâm tính nhân bản mức trui trong suốt quan tiền hệ đồng quân thù trước đây mà dư luận quốc tế, đặc biệt bản cơ thể danh thiếp vốn chiến binh Hoa Kỳ, hỉ xác dấn tự lâu. Tôi sửng mạngt phắt những tình yêu trưởngm thông trưởngm sâu sắc dành đặc biệt cho sự khổ tim mức BK đồng “những lãi thốt ra tự gan ruột”, ca tụng ông “rất trái trưởngm khi quyết định dấn cương do hiện”! Trong khi đấy, tao nghen tới lãi mức đơn đứa ở Bảo tầm tầm Chứng trữ lợi Chiến giật, chốn đang trưng bày chẳngng trữ lợi phắt mùa tàn sát ở Thạn vậnh Phong, thơơng xót cho danh thiếp nạn nhân chưa hề đặt người có tội lỗi trở phắt sủa cho gia tộc đơn ghìm nhang. Người đấy chẳng thể mường tưởng trưởngnh dính dáng trăm dính dáng nghìn sinh viên Việt Nam Đại gia tộcc Fulbright sẽ đòi ông BK đơn danh thiếph suy tôn kiếng là “Thầy” theo phong tục Á Đông và đặc biệt ở Việt Nam. Và tao lại nghĩ, tới đơn ngày nà đấy, hình mức ông BK sẽ đặt treo tại ĐH Fulbright ở do trí trọng thể nhất dành cho danh thiếp do sáng lập mức Trường!

8- Tôi nghĩ tới nay hỉ có thể kết luận là việc cgia tộcn ông BK đánh Chủ quẹo Hội đồng Tín Thác Đại gia tộcc Fulbright Việt Nam hỉ vách đơn vấn đề pa hoi giật biện thay vì tạo bởi thế sự đồng thuận vội vàng thiết cho dự án quan tiền yếu nà cất cánh thuận buồm thuận gió.

Hiện hiện nay trái chành đang nằm phắt phía dúm sáng lập Đại gia tộcc Fulbright. Vì đây là đơn dự án giáo dửc đồng ý nghĩa và hệ lụy sâu rộng, tao hi vẳng dúm sẽ nghĩ lại và với ông BK đem ra giải pháp ổn thỏa: cgia tộcn đơn người khác gánh vác do trí lãnh đạo Hội đồng Tín Thác FUV.

Bản cơ thể tao sẵn sàng gặp lại Bob Kerrey, người vốn chiến binh Mỹ, đặng bàn bạc phắt những việc hùn phần huých đẩn quan tiền hệ Mỹ – Việt vì nướu ích lợi dân chúng hai nác.

Tôn Nữ Thị Ninh

Xem thêm :Chính che Mỹ, Tổng thống Obama, Người Việt Nam, trang mạng mệnh tựng lớp, Quỹ Giáo dửc Việt Nam, bổ nhậm hiệu hết