Vựa rau tiệt giữa vâng Đà Nẵng

Nhờ gắt có phù sa và đả chăm nom mực người cần lao, những vựa rau thẳng xanh đặng. “Cứ bán tháng, hợp tác xã lại mời lên lũ đặng chỉ dẫn cách trồng trọt rau an toàn, dùng chia vi đâm ra đúng cách, liều lượng”, ông Phan Ngọc Phu (55 tuổi), còn sở hữu 4 sào rau phễu, ớt ở La Hường nói.